Welcome to Engineers' Forum
Home » » Design of Reinforced Concrete Structure – Vol. 1,2&3 - Dr. Mashhour Ghoneim and Mashhour El-Mihilmy [MF]

Design of Reinforced Concrete Structure – Vol. 1,2&3 - Dr. Mashhour Ghoneim and Mashhour El-Mihilmy [MF]

Poisoner | 07:05 | 0 nhận xétThe 1st Volume covers the following topics:

- Reinforced Concrete Fundamentals
- Design of Singly Reinforced Sections
- Design of Doubly Reinforced Sections
- Design of T Beams
- Design for Shear
- Bond and Development Length
- Design of Simple and Continous Beams
- Truss Models for the Behaviour of R/C Beams
- Design for Torsion

The 2nd Volume covers the following topics:
- Solid Slab
- Hollow Block Slabs
- Paneled Beams
- Flat Slabs
- Reinforced Concrete Stairs
- Short Columns
- Eccentric Sections
- Slender Columns
- Reinforced Concrete Frames

The 3rd Volume covers the following topics:
- Arches, Special Types of Frames and Vierendel
- Deep Beams and Corbel
- Control of Deflections and Cracking
- Design of Shallow and Deep Foundations
- Strut and Tie Model
- Prestressed Concrete

Download:
http://www.mediafire.com/?rwg9bbi8475l7
http://www.mediafire.com/?cyzo4z3khgl1g
http://www.mediafire.com/?u6h491uppahh9

Mediafire unlock password: nhawe

Click Skip Ad after 5 seconds to get MF link.
Chia sẻ bài viết :

Đăng nhận xét

Nội quy! Đóng lại
More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
 
Hỗ trợ : Cài đặt | Free4engineer | Mas Template Copyright © 2012. Welcome to Engineering Construction Forum
Template Edit by Free4engineer BlOg's
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel